తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.

తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ కొండ విజయ్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం తారానగర్ లోని సన్ షైన్ స్కూల్ లో విద్యార్థులతో పాటు పాఠశాల సిబ్బందికి మట్టి వినాయక ప్రతిమలను పంపీణీ చేశారు.

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు

42వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 42వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 10 వ తేది బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 10 వ తేది SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది..

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని పలువురు కార్మికులకు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని ఆగస్టు 10 వ తేది పలువురు కార్మికులకు, సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.

41వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 41వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ ఇంటర్ నేషనల్ డైరక్టర్ లయన్ బాబురావు జన్మదిన వేడుకపలను పురస్కరించుకొని లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.

40వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 40వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

39వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 39వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…

అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేసిన హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ కొండ విజయ్ కుమార్.

38వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 38వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం…

హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం.

పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫునపేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేయడం జరిగింది.

37వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 37వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

36వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 36వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష ప్రోత్సాహం అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున 8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష చెక్కును అందచేయడం జరిగింది.

35వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 35వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

34వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 34వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

33వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 33వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

32వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 32వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

31వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 31వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

30వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 30వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత.

News Paper_లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…

రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేయటం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…

రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేయటం జరిగింది.

29వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 29వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్…

తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్ అభినందనలు తెలిపిన క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ……

28వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 28వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి షాబాద్ లో…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి.

News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి చందానగర్ లో…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి.

మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది.

మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది.

27వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 27వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది…

అమావాస్యను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

26వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 26వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం. ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్న హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండ విజయ్ కుమార్, తదితరులు.

నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

25వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 25వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .

శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం వాటర్ కూలర్ అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాటర్ కూలర్ అందజేత..శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండ విజయ్ కుమార్ వాటర్ కూలర్ అందజేశారు.

24వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 24వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

మాదాపూర్ ప్రాంతంలో సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో వారి యెక్క వైద్య సేవల్లో బాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 10 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

23వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 23వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

22వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 22వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

21వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 21వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

20వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 20వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ల పంపీణీ…

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండల కేంద్రంలో 5 గురు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

19వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 19వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

18వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 18వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేత…

మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేయడం జరిగింది.

17వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 17వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

16వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 16వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

15వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 15వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు…

హోప్ ఫౌండేషన్ , లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు, విజేతలకు బహుమతులు అందచేయడం జరిగింది.

14వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 14వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది…

గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ఇటీవల రైల్వే లో ఉద్యోగం సంపాదించడం తో పాటు ద్రోణాచార్య అవార్డు , జాతీయ అథ్లెట్ కోచ్ నాగపూరి రమేశ్ గార్లను మా నివాసంలో రాష్ర్ట హకీ తరపున మా నివాసంలో ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది.

13వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 13వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

12వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 12వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.

మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.

11వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 11వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

10వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 10వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.

గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.

9వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 9వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారి చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…

  జహీరాబాద్ కు చెందిన సురేశ్ కుమార్ తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భెల్ ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్నారు . సురేశ్ దంపతులకు నాగసహస్ర (3) గత సంవత్సారాల కాలం నుండి జెనిటిక్ ( వెన్నుపూస ) ఏదుగుదల సమస్య తో బాదపడుతుంది. చికిత్స నిమిత్తం రూ 2,50,000 ( రెండు లక్షల యాభై వేలు ) అవుతుందని వైద్యులు తెలపడంతో చిన్నారి నాగసహస్ర చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ రూ 30,000 శనివారం హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంలో ఆందచేశారు.

9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ. 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్…

9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్.

8వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 8వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …

చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …

స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ…

స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ.

6వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 6వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.

నిజామాబాద్ జిల్లా అర్మూర్ లో నిర్వహించిన రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు పోలీస్ కమిషనర్ నాగరాజు, ఆర్మూర్ మున్సిపాలిటీ చైర్ పర్సన్ , హకీ దిగ్గజం ముఖేశ్ తో కలిసి బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.

గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్విమ్మర్లకు ప్రోత్సాహం అందచేత…

స్విమ్మర్లకు మరింత ప్రోత్సాహం అందచేస్తాం…..గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ సెక్రటరీ కొండ విజయ్ కుమార్ జాతీయ పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లకు ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ పూల్ కాంప్లెక్స్ లో ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది.

4వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 4వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-2

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్ (39) క్లబ్ తరుపున రూ 20 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-1

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్ (39) క్లబ్ తరుపున రూ 20 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్(39) కు రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…

లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్ (39) క్లబ్ తరుపున రూ. 20 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

3వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 3వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

At Gachibowli stadium with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan…

Organized Sports event at Gachibowli stadium, with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan.

2వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…

ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 2వ శనివారం ఆన్న ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది.

1వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద అన్న దాన కార్యక్రమం నిర్వహించడమైనది. కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది.

జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను సన్మానించడం జరిగింది…

జాతీయ క్రీడల్లో భాగంగా గుజరాత్ రాష్ర్టంలో నిర్వహిస్తున్న జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ తరుపున ఆభినందించి, సన్మానించడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు అందచేత…

లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు సహయం అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…

హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…. Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…

Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…

హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…. Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…

National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….

National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….

మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం

పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం…

పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ చేయూత…రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం కుటుంబానికి అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం_Paper

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని గచ్చిబౌలి, చందానగర్ ప్రాంతాలలో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం, చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లను ఆందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం-Paper

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని గచ్చిబౌలి, చందానగర్ ప్రాంతాలలో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం, చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లను ఆందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చ్చిబౌలి లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత….

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని గచ్చిబౌలి, చందానగర్ ప్రాంతాలలో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం, చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లను ఆందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లు అందచేత….

హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం, చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లను ఆందచేయడం జరిగింది.

ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు.

ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు. చందానగర్ లో గాంధీ విగ్రహం నుండి మొదలై భెల్ సర్కిల్, గంగారం ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్, మంజీరా రోడ్డు, రాయల్ ఇండియా సర్కిల్ మీదుగా తిరిగి గాంధీ విగ్రహం వరకు మొత్తం 6 కి.మీలు ర్యాలీ కొనసాగింది. చిరు వ్యాపారులు జాతీయ జెండాలు చేతబూని భారత్ మాతాకి జై నినాదాలతో హోరెత్తించారు.

ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ…

ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ చేశారు. చందానగర్ పీజేఆర్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండా విజయ్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని క్రీడాకారులు, వాకర్స్, సీనియర్ సిటిజెన్స్ కు త్రివర్ణ పతాకాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ భారత స్వాతంత్ర అమృతోత్సవాలలో ప్రతీ భారతీయుడు విధిగా భాగస్వాములు కావాలని పిలుపునిచ్చారు.

చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారులకు గొడుగుల పంపీణీ…

చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారం కొనసాగిస్తున్న వ్యాపారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా గొడుగుల పంపీణీ….

కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ

క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…

క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం ఆందచేయడం జరిగింది.

స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.

స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.

బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం అందచేత…

లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి రూ 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం ఆందచేయడం జరిగింది.

వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో వివాహం పురస్కరించుకొని వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది.

రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది…

గచ్చిబౌలి స్డేడియం స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నిర్వహిస్తున్న రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో పాటు పట్లోళ్ల శేఖర్ రెడ్డి గారితో కలిసి ప్రారంభించడం జరిగింది.

చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతి వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది…

మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది.

కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు…

కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు. హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో  కార్మికులకు చీరలు అందచేయడం జరిగింది…

రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యం లో కొండాపూర్ రాఘవేంద్ర కాలనీ కి చెందిన రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఒక నిరుపేద మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయఢం జరిగింది.

మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…

మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…

క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం…

క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం.

ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …

ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …ప్రశంస పత్రం జిహెచ్ యంసి సిబ్బంది.

ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.

ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.

చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం లయన్స్ క్లబ్ ద్వారా రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయటం జరిగింది.

అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలు అందజేత…

అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఏమ్మేల్యే ఆరేకపూడీ గాంధీ పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలను అందచేయఢం జరిగింది.

బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.

బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

News Paper_Disha

మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో నిర్వహించిన స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.

News Paper_Nava Telangana

మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో నిర్వహించిన స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.

స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.

మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో నిర్వహించిన స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.

News Paper_Disha

బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా స్కూల్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

News Paper_Namaste Telangana

బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా స్కూల్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగులు అందజేత…

బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా స్కూల్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 5 వ తరగతి విద్యాను ఆభ్యసిస్తున్న చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది.

హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…

హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం.

News Paper_Andhraprabha

హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…

జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీంలకు ట్రాక్ సూట్లను అందజేత…

జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీం లకు ట్రాక్ సూట్లను అందచేయడం జరిగింది.

కార్మికులకు గొడుగులు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కార్మికులకు గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియజేత…

వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియచేస్తున్న చందానగర్ వీధీ వ్యాపారుల ఆసోసియేషన్ ఆద్యక్షుడు కొండ విజయ్, ప్రధాన కార్యదర్శి ఆక్బర్ ఖాన్ లు

వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.10 వేలు అందజేత…

మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి ఆసుపత్రి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ విప్ ఆరేకపూడీ గాంధీ చేతుల మీదుగా రూ. 10 వేల రుపాయలను బాదిత కుటుంబానికి ఆందచేయడం జరిగింది.

Paper News-Andhra Prabha

నా యెక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని…

Paper News-Mana Telangana

నా యెక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని….

Paper News-Eenadu

8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులు అందజేత…

జన్మదినం పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు, పారిశుద్ద కార్మికులకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…

నా యెక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ విప్ చేతుల మీదుగా హుడాకాలనీకి చెందిన గిరి కుమార్తె 8 సంవత్సరాల చిన్నారి చేతి తీవ్ర గాయం కావడంతో శస్త్ర  చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల రూపాయలను ఆందచేయడం జరిగింది.

3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో 3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ఆందచేయఢం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…

మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం…

హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం. ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మేల్యే చేతుల మీదుగా ప్రారంభం.

స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి రూ.10 వేల ప్రోత్సహక బహుమతి అందజేత…

స్పోర్ట్స్ ఆథారాటి ఆఫ్ ఇండియా ఆద్వర్యంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక శిక్షణకు ఏంపికైన గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సహక బహుమతి ప్రభుత్వ విప్ శేరిలింగంపల్లి ఏమ్మేల్యే ఆరేకపూడీ గాంధీ చేతుల మీదుగా ఆందచేయడం జరిగింది.

కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…

గోవాలో ఈ నెల 26 వ తేదిన నిర్వహించే కిక్ బాక్సింగ్ పోటీలకు ఆర్హత సాదించిన కిక్ బాక్సర్లకు నూతన బాక్సింగ్ కిట్టు కోసం రూ. 5 వేల నగదును హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

హకీ క్రీడకారులకు హకీ బ్యాగ్ లు అందచేత…

హకీ క్రీడకారులకు హకీ లెజండ్ ముఖేష్ గారితో కలిసి జింఖానా హకీ మైదానంలో హకీ బ్యాగ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ అందజేత…

ఉచితంగా ఏంతో మంది మహిళలకు కుట్టు శిక్షణ అందచేస్తున్న విజయవాడకు చెందిన దుర్గకుమారికి లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ ప్రోత్సహకంగా అందచేయడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.3 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…

ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ 3 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయటం జరిగింది.

సలీం కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…

లింగంపల్లికి చెందిన నాయకుడు సలీం కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

కళాకారులకు రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…

కళాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత.

ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి రూ. 8 వేల ఆర్థిక సహాయం…

ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 8 వేల నగదు ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ వైద్య దినోత్సవం పురస్కరించుకొని రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం.

రూ. 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలు అందజేత…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు నుకలా సందీప్ జన్మదినం పురస్కరించుకొని కుటుంబానికి రూ 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది.

షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లను అంద చేయడం జరిగింది.

శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…

శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందజేత…

నా యొక్క వివాహ దినోత్సవ పురస్కరించుకొని బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేయుత డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందచేయడం జరిగింది.

ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత…

ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత.

క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.

GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…

లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పిజెర్ స్టేడియం లో వాక్సిన్ ప్రక్రియలో విధులు నిర్వహిస్తున్న ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ రఘునాథ్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

షాబాద్ పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందజేత…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో షాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందచేయడం జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం….

తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం.

అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి చేయుత..

అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయుత..

10 కుటుంబాలకు నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేత…

లాక్ డౌన్ బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను 10 కుటుంబాలకు అందచేయడం జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ సన్మానించడం జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన కొండ విజయ్ ను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ శుక్రవారం క్యాంప్ కార్యాలయం లో సన్మానించడం జరిగింది.

తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం సందర్భంగా క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

హాకీ జాతీయ క్రీడాకారుడు, ట్రిపుల్ Olympian, హాకీ రాష్ట్ర సెక్రటరీ పద్మశ్రీ ముకేశ్, రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ కొండ విజయ్ లు రాష్ట్ర క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.

హాకీ క్రీడాకారులకు N95 మాస్క్ లు అందజేత…

హాకీ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా N95 మాస్క్ లను డిస్ట్రిక్ట్ సెక్ట్రాటరీ కి అందచేయడం జరిగింది.

పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లు అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లను అందచేయడం జరిగింది.

ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…

ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం ను హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి సందర్భంగా పలువురు మహిళలకు చీరల పంపిణీ…

మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి వేడుకల్లో ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ, కార్పొరేటర్లు ఉప్పలపాటి శ్రీకాంత్, నార్నే శ్రీనివాస్ లు పాల్గొన్నారు. పలువురు మహిళలకు చీరలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి సహాయం…

ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి హాప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నగదు సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం ప్రారంభం…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రం ను విప్ అరేకపూడి గాంధీ, కార్పొరేటర్ మంజుల రఘునాథ్ రెడ్డి లు ముఖ్య అతిధిగా హాజరై ప్రారంభించారు.

ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలకు మర్యాదపూర్వక సన్మానo…

హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంకు విచ్చేసిన ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలను మర్యాదపూర్వకంగా సన్మానించడం జరిగింది.

హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి Bags ని అందచేత…

హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా Bags ని మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

ఉత్తమ విద్యార్థి లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున రూ 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత. విద్యార్థి తల్లి కి చెక్ ను అందచేయడం జరిగింది.

ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత.

రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేత…

మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొననున్న రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేయడం జరిగింది.

రక్తదాతలు కండి… ప్రాణాలు నిలపండి…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హాప్ ఆధ్వర్యంలో ఎలుగంటి మధు సుధన్ రెడ్డి జన్మదినం పురస్కరించుకొని 107 రక్తదాతలు రక్తదానం చేయడం జరిగింది.

100 మహిళలకు చీరల పంపిణీ…

లయన్స్ క్లబ్ ఆ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు లయన్ నాగరాజు అబ్బాయి Sahith జన్మదినం పురస్కరించుకొని 100 మహిళలకు చీరలను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

జాతీయ స్విమ్మర్ కి నగదు ప్రోత్సహం…

గచ్చిబౌలి GPRA కి చెందిన జాతీయ స్విమ్మర్ శశాంక్ యాదవ్ బెంగళూరు లో నిర్వహించే ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమంలో శిక్షణ పొందనున్నారు. ఈ మేరకు శశాంక్ యాదవ్ కి హోప్ ఫౌండషన్ ద్వారా రూ. 11 వేల నగదును విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

కిడ్నీ సమస్య తో భాద పడుతున్న మదీన గూడ నివాసితుడు నరేందర్ కు రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది…

పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది.

అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…

లింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన అజ్జు అనే వ్యక్తి గత కొద్దీ రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. వైద్య సేవల్లో భాగంగా ఆసుపత్రుల ఖర్చుల నిమిత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మైన్ కొండ విజయ్ కుమార్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంలో 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేసారు.

మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు తోపుగుండ మహిపాల్ రెడ్డి జన్మదినం పురస్కరించుకుని ( సేవా కార్యక్రమం ) మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో Taranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలోTaranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది. 1 బహుమతి రూ. 5 వేలు, 2 బహుమతి రూ. 3 వేలు, 3 బహుమతి రూ. 2 వేలు అందచేయడం జరిగింది.

చదువులో రాణిస్తున్న హిమాజ రెడ్డి కి 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో చదువులో రాణిస్తున్న హుడా కాలనీ కి చెందిన హిమాజ రెడ్డి కి రూ 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…

ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం ను హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

వరద బాధితునికి రూ. 5 వేల నగదు సహాయం…

వరద బాధితునికి రూ 5 వేల నగదు సహాయం…..ఇటీవల కురిసిన భారీ వర్షలతో వచ్చిన వరదల్లో తన బైక్ నీళ్లల్లో మునిగి పోవడంతో మరమ్మత్తుల నిమిత్తం నగదును హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ.

రూ. 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం…

లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రూ 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం.

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…

లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 10 వేలు అందచేత…

పెదింటి అడ పిల్ల పెళ్లి కోసం సహాయం……లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను అందచేత…

4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను విప్ అరేకపూడి గాంధీ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్ల పంపిణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 గురు మహిళలకు విప్ గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా కుట్టు మెషిన్ల ను పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో రూ 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…

Chandanagar కు చెందిన చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా విప్ గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేయడం జరిగింది.

Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం…

Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా AGM చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది.

శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…

శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మెషిన్లను అందచేయడం జరిగింది.

తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో 5 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…

తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో హోప్ ఫౌండేషన్ 5 వేల రూపాయల సహాయం చేయడం జరిగింది.

గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం, మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను అందచేత…

గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ 5 వేల ఆర్థిక సహాయం. మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విప్ గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా విప్ గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేయడం జరిగింది.

నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేలు అందచేత…

ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

బాల కళాకారుణికి రూ. 10 వేల నగదు అందచేత…

బాల కళాకారుణికి హోప్ ఫౌండేషన్ నగదు ప్రోత్సాహం. బాలాజీ అభిరూప్ కు ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా రూ. 10 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

జాతీయ క్రీడకారిణి జ్యోతికి రూ. 15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…

జాతీయ క్రీడ కారిణికి హోప్ ఫౌండేషన్ రూ.  15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం. ప్రభుత్వ విప్ అరేకపూడి గాంధీ చేతుల మీదుగా హాకీ జాతీయ క్రీడాకారిణి జ్యోతి నగదును అందచేయడం జరిగింది.

కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందచేత…

ప్రభుత్వ విప్ అరేకపూడి గాంధీ, ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు చేతుల మీదుగా కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది

గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…

లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విప్ అరేకపూడి గాంధీ చేతులమీదుగా గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేయడం జరిగింది.

Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple…

First Programme from “LIONS CLUB OF HYDERABAD HOPE” Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple.

వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడం తో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణి. వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడంతో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీద గా అందచేయడం జరిగింది.

వివాహంకు రూ. 5 వేలు అందచేత…

వివాహం కు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా రూ. 5 వేలు అందచేయడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…

నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన సరస్వతి ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ విప్ అరేకపూడి గాంధీ చేతుల మీదుగా 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ…

వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన వేడుక…

ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన సందర్భంగా 59 కిలోల కేక్ కట్ చేయఁచడం తో పాటు, 500 గోడ గడిగారాలను అందచేయడం జరిగింది.

వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…

వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. విప్ గాంధీ , కార్పొరేటర్ నాగేందర్ యాదవ్ పలువురు చేతుల మీదుగా 1. ఒక కుటుంబానికి 5 వేలు…2. రెండవ కుటుంబానికి 5 వేలు…3. మరో కుటుంబానికి 3 వేలు…4. మరో కుటుంబానికి 2 వేలు….5. మరో కుటుంబానికి 1 వెయ్యి….6. పలు కుటుంబాలకు బియ్యం….7. వందలాది మందికి పండ్లను అందచేయడం జరిగింది.పలు నాలాల వద్ద వృద్దులకు చేయుత అందించడం జరిగింది.

భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.

మంగళవారం కురిసిన భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్ , శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.

ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేయడం జరిగింది.

తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలను అందచేయడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10 వేల రూపాయలు అందచేత…

న్యూ హఫీజ్ పేట్ ప్రాంతానికి చెందిన సరిత అనారోగ్యంకు గురికావడం తో ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ 10 వేల రూపాయలు గాంధీ గారి చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…

ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారికి 5 వేల రూపాయల నగదు అందచేత…

కరోనా నేపద్యంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారి ఓం ప్రకాష్ ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ గారి చేతులమీదుగా హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రూ. 5 వేల రూపాయల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులు, అందచేత…

హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కుట్టుమిషన్ అందచేత…

మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కుట్టుమిషన్ ప్రభుత్వ విప్ గాంధీ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది.

రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం…

నా యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ( 12 సెప్టెంబర్ 2020 ) న చందానగర్ లో నిర్వహంచిన రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్ , శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభించడం జరిగింది.

ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేయడం జరిగింది. శంకర్ పల్లి మండలం కొండకల్ గ్రామానికి చెందిన ఆనంతయ్య ప్లంబర్ పనులు చేస్తుంటాడు. ఇటీవల పనుల్లో భాగంలో ప్రమాదంకు గురికావడంతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు.

జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…

జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం అందచేయడం జరిగింది.

సేవారత్న పురస్కారం…

హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసిన సేవలను గుర్తిస్తూ ప్రోఫేసర్ దార్ల వేంకటేశ్వర్లు గారి చేతుల మీదుగా “సేవారత్న పురస్కారం” ( మదర్ సేవా సమితి సేవా పురస్కారం ) పోందడం జరిగింది.

విద్యార్థులకు గొడుగుల పంపీణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు గొడుగులు అందచేయడం జరిగింది.

పలు ప్రాంతాలలో మూడవ రోజు మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మూడవ రోజు తారానగర్, ఇందిరానగర్, నల్లగండ్ల, లింగంపల్లి ప్రాంతాలలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీచేయటం జరిగింది.

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకులు పంపీణీచేయటం జరిగింది.

మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురికి మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

అందరి ఆశీర్వాదంతో ఐదో వసంతంలోకి హోప్ ఫౌండేషన్…

హోప్ ఫౌండేషన్ 10.08.2016 లో స్థాపించి నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఐదో వసంతంలోకి అడుగుపెట్టడం జరుగుతుంది.

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమం…

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో పారిక్ ప్లాజా లోనిర్వహించిన మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లయన్స్ క్లభ్ జోన్ చైర్మెన్ లయన్ కొండ విజయ్ కుమార్.

హరితహరం కార్యక్రమంలో మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.

నల్లగండ్ల హుడా పార్క్ లో శుక్రవారం నిర్వహించిన హరితహరం కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్ ఆరేకపూడీ గాంధీ, జోనల్ కమిషనర్ రవికిరణ్ తదితరులతో కలిసి మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.

వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…

పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత.

పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ. 5 వేల నగదు సహయం అందచేయడం జరిగింది.

పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రమేశ్ కూతురు వివాహానికి సహయార్దం రూ. 5 వేల నగదు అందచేత…

హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రమేశ్ కూతురు వివాహానికి సహయార్దం రూ 5. వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

యువ క్రీడాకారునికి శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ తరుపున చిన్ని ప్రోత్సాహం…

యువ క్రీడాకారునికి శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ తరుపున చిన్ని ప్రోత్సాహం…

మియాపూర్ పిఏనగర్ కు చెందిన విమలమ్మకు అసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 5 వేలు అందచేత…

మియాపూర్ పిఏనగర్ కు చెందిన విమలమ్మ గత కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంతో భాదపడుతుంది. అసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 5 వేలను అందచేయడం జరిగింది.

పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన హసీనాకు నగదు ప్రోత్సహకం…

పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన పెయింటర్ జహంగీర్ కూతురు హసీనాకు రూ 5 వేల నగదు ప్రోత్సహకం అందచేసిన హోప్ ఫౌండేషన్.

Hope Foundation handed over Rs. 5000/- Cheque…

Hope Foundation handed over Rs. 5000/- Cheque to the a family members, who lost their father.

లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు……

లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు…… లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అద్యక్షునిగా కొనసాగుతున్న నన్ను లయన్స్ క్లభ్ జోన్ చైర్మన్ గా నియమించారు.

చందానగర్ పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న డాన్స్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది.

చందానగర్ పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న డాన్స్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది.

రావూస్ స్కూల్ మియాపూర్ బ్రాంచ్ లో నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ ను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.

రావూస్ స్కూల్ మియాపూర్ బ్రాంచ్ లో నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ ను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.

శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర్యంలో కుస్తీపోటీల కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం…

శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర్యంలో దంగల్ ( కుస్తీపోటీలు) కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగిింది.

అక్స్ ఫర్డ్ స్కూల్ 2 వ క్రీడాదినోత్సవంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరుకావడం జరిగింది…

భెల్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన అక్స్ ఫర్డ్ స్కూల్ 2 వ క్రీడాదినోత్సవంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరుకావడం జరిగింది.

చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది.

చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో శనివారం నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ కార్యక్రమంను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.

పల్స్ పోలీయే కార్యక్రమంలో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి మండల పరిదిలోని చిన్నారులకు పోలీయే చుక్కలు వేయడం జరిగింది…

పల్స్ పోలీయే కార్యక్రమంలో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి మండల పరిదిలోని 100 పైగా పోలీయే కేంద్రాలలో పనిచేస్తున్న సిబ్బందికి హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పూలిహోర ప్యాకెట్లను అందచేయడం జరిగింది. పలు కేంద్రాలలో చిన్నారులకు పోలీయే చుక్కలు వేయడం జరిగింది.

తెలంగాణ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్ లో పాల్గొనే రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్ సూట్లను అందచేత…

గచ్చిబౌలి లో 18,19 న నిర్వహించే తెలంగాణ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్ లో పాల్గొనే రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి రంగారెడ్డి జిల్లా మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ అద్యక్ఖుని హోదాలో ప్రధాన కార్యదర్శి నూనె సురేందర్ తో కలిసి ట్రాక్ సూట్లను పిజెఅర్ స్టేడియంలో అందచేయడం జరిగింది.

మార్షల్ అర్ట్స్ లో రాణిస్తున్న డి. పూజితకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మార్షల్ అర్ట్స్ లో రాణిస్తున్న పటాన్ చెరువుకు చెందిన డి పూజితకు ( పిజెఅర్ స్టేడియంలో శిక్షణ పోందుతున్న) నగదు ప్రోత్సహం అందచేయడం జరిగింది.

32 వ సౌత్ ఇండియా అక్వాటిక్ ( స్విమ్మింగ్) పోటీల్లో విజేతలకు మెడళ్లతో పాటు కప్ అందచేత…

గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న 32 వ సౌత్ ఇండియా అక్వాటిక్ ( స్విమ్మింగ్) పోటీల్లో విజేతలకు మెడళ్లతో పాటు కప్ అందచేయడం జరిగింది. మెుదటి స్థానంలో కర్నాటక, రెండవ స్థానంలో తెలంగాణ, ముడవ స్థానంలో తమిళనాడు రాష్ట్రలు నిలిచాయి.

రోలర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారులకు సన్మానంతో పాటు మెమెంటోలు అందచేత…

పిజెఅర్ స్టేడియంకు చెందిన రోలర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారులకు చందానగర్ కార్పొరేటర్ బొబ్బ నవతారెడ్డితో కలిసి హోప్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ నుండి సన్మానంతో పాటు మెమెంటోలు అందచేయడం జరిగింది.

నాగార్జున గ్రామర్ స్కూల్ క్రీడ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…

పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన నాగార్జున గ్రామర్ స్కూల్ క్రీడ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఏమ్మేల్యే అరేకపూడీ గాంధీతో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.

ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ అధ్యక్షుడుగా అవార్డును అందుకొవడం జరిగింది.

ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ అధ్యక్షుడుగా అవార్డును అందుకొవడం జరిగింది.

చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…

చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా నగదు ప్రోత్సహం అందచేయడం జరిగింది.

రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలవడం జరిగింది…

32 వ సౌత్ జోన్ స్విమ్మింగ్ పోటీలు జనవరి 3 నుండి 5 వరకు గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో నిర్వహించనున్నాము. ఈ మేరకు గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ స్టేడియంలో రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలవడం జరిగింది.

హోప్ పౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…

హుడాకాలనీకి చెందిన క్రీడాకారులైన( అథ్లెట్స్) రమా కు 5 వేలు, ధన్ రాజ్ కు రూ 4 వేలు నగదు ప్రోత్సహంను హోప్ పౌండేషన్ తరుపున ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఏమ్మేల్యే అరేకపూడీ గాంధీ చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన చిన్నారులకు బహుమానం…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన చిన్నారులకు నగదు బహుమానం.

విద్యార్థులకు అల్ ఇన్ వన్, ఏగ్జామ్ ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అధ్యక్షుడు కొండ విజయ్ అద్వర్యంలో చందానగర్ సరస్వతీ విద్యామందిర్ పాఠశాల విద్యార్థులకు అల్ ఇన్ వన్, ఏగ్జామ్ ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం రూ. 1,00,000 అందచేత….

షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాల 1992-93 బ్యాచ్ కు చెందిన విద్యార్థులము పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం రూ 1,00,000 అందచేయడం జరిగింది.

పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ప్యాడ్ లు అందచేత…

హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా Shabad Govt School పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్ల అపర్ణ సరోవర్ లో జ్యూట్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్ల అపర్ణ సరోవర్ లో జ్యూట్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మిత్రా అధ్వర్యంలో సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ కు కుట్టు మిషన్లను అందచేత….

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మిత్రా అధ్వర్యంలో సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ కు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది. అద్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుట్టుమిషన్లు సమర్పించగా, సెకండ్ వైస్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి, ఇతర లయన్స్ క్లభ్ సభ్యుల చేతుల మీదుగా అందచేయడం జరిగింది.

క్రీడాకారునికి హోఫ్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ ప్రోత్సహం….

క్రీడాకారునికి హోఫ్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ ప్రోత్సహం…. జాతీయ తైక్వాండో పోటీలకు ఏంపికైన గంగారం నివాసి కంది ముఖుల్ సాయికి రూ 5,000 వేల నగదును అందచేయడం జరిగింది.

పారిశుద్ద్య కార్మికులకు పండ్లతో పాటు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది…

హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యలయంలో పారిశుద్ద్య కార్మికులకు పండ్లతో పాటు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది.

తారానగర్ లో మహిళలకు హొప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బ్యాగుల పంపీణీ…

ప్లాస్టిక్ నివారణలో భాగంగా తారానగర్ లో మహిళలకు హొప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బ్యాగుల పంపీణీ.

సెక్యూరిటి, పారిశుధ్ద్య, ఇతర కార్మికులకు బ్యాగులు, స్టీల్ వాటర్ బాటిళ్లు, స్వీట్లను అందచేయడం జరిగింది…

నా యెక్క కుమారుడు కొండ శ్రేయాన్స్ జన్మదినం పురస్కరించుకొని మా యెక్క అపర్ణ సైబర్ లైఫ్ కమ్యూనిటిలో ప్లాస్టిక్ నివారణలో భాగంగా సెక్యూరిటి, పారిశుధ్ద్య, ఇతర కార్మికులకు బ్యాగులు, స్టీల్ వాటర్ బాటిళ్లు, స్వీట్లను అందచేయడం జరిగింది.

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్వఛ్చ్ భారత్….

గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్వఛ్చ్ భారత్.

ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పోందిన యువతకు సన్మాన కార్యక్రమం…

చందానగర్ ఇన్ స్పెర్ ఇనిస్టిట్యూట్ లో శిక్షణ పోంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పోందిన యువతకు సన్మాన కార్యక్రమం.

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…

జన్మదిన వేడుకులను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

రక్తదానం చేసిన 104 దాతలకు ధన్యవాదములు…

మనిషి మనుగడ సాధించాలంటే బాహ్య, అంతర్గతంగా అన్ని విధాలుగా నిలదొక్కుకోవాలి. మనిషి అంతర్గతంగా నిలదొక్కుకోవాలంటే ప్రాణ సమానమైన రక్తమే ముఖ్యం. నిరంతరం మనిషి అవయవలన్నింటిలో ప్రాణవాయువుగా నిండి ప్రతి రూపంగా నిలిచే రక్తం ఎంతో విలువైనది. నా జన్మదినం సందర్బంగా రక్తదానం చేసిన 104 దాతలకు ధన్యవాదములు. రక్తదానంకు ప్రోత్సహించిన, నాకు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన అన్ని వర్గాల హృదయాలకు నా కృతజ్ఞతలు.

హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…

జన్మదిన వేడుకులను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.

ఆత్మీయుల అద్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు…

ఆత్మీయుల అద్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు. జన్మదిన వేడుకులను ఘనంగా నిర్వహించిన అభిమానులకు 🙏🙏🙏🙏🙏

అధ్యాపకులకు ఆత్మీయ సత్కారం …

జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంను పురస్కరించుకోని ఈ రోజు షాబాద్ లోని జిల్లాపరిషత్ BOYS హైస్కూల్లో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉపాధ్యాయులను హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండ విజయ్ కుమార్ ఘనంగా సన్మానించారు. ముఖ్యఅతిథి హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండ విజయ్ కుమార్ గారి చేతుల మీదుగ సత్కార పురస్కారం సంతృప్తినిచ్చింది అని పార్థశాల అధ్యాపకులు, పార్థశాల సిబ్బంది మరియు రిటైర్డ్ విద్యాపకులు విరస్వామి, యాదగిరి చారి, లింగప్ప తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో రెడ్డి ప్రవీణ్ రెడ్డి మరియు స్థానిక నాయకులు పాల్గొన్నారు.

ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు హోప్ చేయూత…

ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు హోప్ చేయూత… డీల్లీలో నిర్వహించనున్న రోబోటిక్ పోటీల్లో పాల్టొంటున్న మియాపూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చేతుల మీదుగా రూ 10,000/- పదివేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.

మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…

మట్టి వినాయకుల పంపీణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మియాపూర్ త్రివేణి పాఠాశాల, గచ్చిబౌలి స్టేట్ బ్యాంక్ లర్నింగ్ సెంటర్, చందానగర్ నాగార్జున పాఠాశాల, నల్లగండ్ల ఢిఫెన్స్ కాలనీ, అబోడ్ అనందం అపార్ట్ మెంట్ లలో అందచేయడం జరిగింది.

మట్టి, ఆవుపేడతో తయారు చేసిన వినాయక ప్రతిమలు అందచేత…

మట్టి, ఆవుపేడతో తయారు చేసిన వినాయక ప్రతిమలను జోనల్ కమిషనర్ దాసరి హరిచందన ఐఏయస్ చేతుల మీదుగా ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు అందచేయడం జరిగింది.

హోప్ పౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….

హోప్ పౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ.

పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థినికి రూ 10,000/- చెక్కు అందచేత…

లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ మిత్రా ఆద్వర్యంలో పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ప్రవలిక కి రూ 10,000/- చెక్కును అందచేయడం జరిగింది. ప్రవలిక తండ్రి నాగరాజుకు చెక్కును లయన్స్ క్లభ్ ఆధ్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుమార్, డిస్ర్టిక్ట్ కార్యదర్శి యాదదిరిగౌడ్, సత్యనారాయణగౌడ్, బాల్ రాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

73 స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జాతీయ జెండా పండుగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…

73 స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం, హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం, నల్లగండ్ల యూరో కిడ్స్, డిఫెన్స్ కాలనీ, తారానగర్, శేరిలింగంపల్లి యూత్, చందానగర్, మంజీరా రోడ్డు తదితర ప్రాంతాలలో జాతీయ జెండా పండుగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది.