హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పట్టణ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రంలో పనిచేస్తున్న పట్టణ అరోగ్య సిబ్బందికి నిత్యావసర వస్తువుల పంపీణీ.

What is your opinion?