రాష్ట్ర మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ పోటీల్లో రంగారెడ్డి జిల్లా క్రీడాకారుల ప్రతిభ….అభినందనలు తెలిపిన కొండ విజయ్….

What is your opinion?