తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.
తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు వాటర్ కూలర్ అందచేయడం జరిగింది.
తారానగర్ తూల్జాభవాని దేవాలయంకు హోప్ ఫౌండేష...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ కొండ విజయ్ కుమార్ పే...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో ఉపాద్యాయ దినోత్సవ వేడుకలు…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ...
Read More
42వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
42వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని బంజారా హిల్స్ బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి వద్ద 400 మందికి టిఫిన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని SBI సిబ్బందికి గొడుగులు, జ్యూట్ బ్యాగులు అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని పలువురు కార్మికులకు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించుకొని పలువురు కార్మికులకు, చీరలు, 6 కుటుంబాలకు కుట్టు మిషన్లను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ ( 8 వ వార్షికోత్సవం ) పురస్కరించ...
Read More
41వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
41వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
లింగంపల్లి రైల్వేస్టేషన్ వద్ద అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లభ్ ఇంటర్ నేషనల్ డైరక్టర్ లయన్ బాబ...
Read More
40వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
40వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
39వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
39వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక...
Read More
38వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
38వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సాహం…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున క్రీడాకారులకు ప్రోత్సా...
Read More
పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేత…
పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం 30 వేల రూపాయలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫునపేద విద్యార్థుల చదువు కో...
Read More
37వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
37వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
36వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
36వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష ప్రోత్సాహం అందచేత…
8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు రూ.లక్ష ప్రోత్సాహం అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ తరఫున 8 & 9 తరగతి విద్యార్థులకు...
Read More
35వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
35వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
34వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
34వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
33వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
33వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
32వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
32వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
31వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
31వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
30వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
30వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి నోట్ పుస్తకాలు, కొత్త పుస్తకాలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం...ఉత్తమ విద్యార్థిక...
Read More
News Paper_లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
News Paper_లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ హైద్రాబాద్ ద్వారా 20 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం…
రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తికి లయన్స్ క...
Read More
29వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
29వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్…
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ్ ప్యాట్రన్ గా కొండ విజయ్ కుమార్…
తెలంగాణ రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ చీఫ...
Read More
28వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
28వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి షాబాద్ లో…
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి షాబాద్ లో…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి చందానగర్ లో…
News Paper…మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతి చందానగర్ లో…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని షాబాద్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
మహత్మా బసవేశ్వురుని జయంతిని పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చీరలను అందచేయటం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహత్మా బసవేశ్వురు...
Read More
27వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
27వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది…
తారానగర్ తుల్జాభవాని దేవాలయం వద్ద అన్న ప్రసాదం (భోజనం) ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది…
అమావాస్యను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆ...
Read More
26వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
26వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
చందానగర్ PJR Stadium లో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ PJR Stadium లో చల...
Read More
నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది…
నల్లగండ్ల లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు. మొదటి రోజు మజ్జిగను పంపిణీ చేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నల్లగండ్ల లో చలివే...
Read More
25వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
25వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .
షాబాద్ మండల కేంద్రంలో ఇఫ్తార్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది .
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ మండల కేంద్...
Read More
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం వాటర్ కూలర్ అందజేత…
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ కార్యాలయం డ్రైవర్ల అసోసియేషన్ కు సోమవారం వాటర్ కూలర్ అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాటర్ కూలర్ అందజేత...
Read More
24వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
24వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
సెక్యూరిటి గార్డుగా విధులు నిర్వహిస్తున్న చారి కుటుంబ సభ్యులు ఆనారోగ్యంకు గురికావడంతో 10 వేల రూపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
మాదాపూర్ ప్రాంతంలో సెక్యూరిటి గార్డుగా విధ...
Read More
23వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
23వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
22వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
22వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
విద్యార్థినికి రూ 20 వేల రుపాయలను అందచేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా విద్యార...
Read More
21వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
21వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
20వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
20వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ల పంపీణీ…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో కుట్టు మిషన్ల పంపీణీ…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో రంగ...
Read More
19వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
19వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
18వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
18వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేత…
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ్లెట్లకు నగదు ప్రోత్సహకాలు అందచేత…
మాస్టర్ అథ్లెట్ పోటీల్లో పథకాలు సాదించిన అథ...
Read More
17వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
17వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
16వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
16వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
15వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
15వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు…
హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ముగ్గుల పోటీలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ , లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హ...
Read More
14వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
14వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకారుణి జ్యోతి రెడ్డి ని ఘనంగా సన్మానించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి ప్రాంతానికి చెందిన హకీ క్రీడాకార...
Read More
13వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
13వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
12వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
12వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పోటీలు గచ్చిబౌలిలో నిర్వహించడం జరిగింది. కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ , విప్ గాందీ తో పాటు ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ జాతీయ స్విమ్మింగ్ సభ్యులు పాల్గొనడం జరిగింది.
మెట్ట మొదటి జాతీయ స్విమ్మింగ్ ర్యాంకింగ్ పో...
Read More
11వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
11వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
10వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
10వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో నిర్వహించిన ప్రత్యోగత – 2022 ( స్పోర్ట్ డే ) కార్యక్రమంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరై బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
గోపన్ పల్లిలోని శ్రీదేవి ఉమెన్స్ కాలేజి లో ...
Read More
9వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
9వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారి చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా చిన్నారి చికిత్స కోసం హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
  జహీరాబాద్ కు చెందిన సురేశ్ కుమార్ తన కుటు...
Read More
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ. 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్…
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ. 25 వేల చెక్కును ఆందచేసిన లయన్స్ క్లబ్ హైద్రాబాద్ హోప్…
9 తరగతి విద్యార్థినికి ప్రోత్సహిస్తూ రూ 25 వే...
Read More
8వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
8వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి రోజు… పాల్గొన్న ఏమ్మేల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తదితరులు …
చార్మినర్ కప్ ( స్విమ్మింగ్ పోటీలు ) మెుదటి ర...
Read More
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ…
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి స్విమ్మర్లకు స్విమ్మింగ్ టెక్నిక్స్ తెలియచేస్తూ…
స్విమ్మింగ్ ఫేడరేషన్ ఆద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి ...
Read More
6వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
6వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
రాష్ట్ర జూనియర్ బాలికల హకీ టోర్నమెంట్ ఫైనల్ మ్యాచ్ కి ముఖ్య అతిదిగా హజరై విజేతలకు బహుమతులను అందచేయడం జరిగింది.
నిజామాబాద్ జిల్లా అర్మూర్ లో నిర్వహించిన రా...
Read More
గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్విమ్మర్లకు ప్రోత్సాహం అందచేత…
గచ్చిబౌలి స్మిమ్మింగ్ ఆసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో స్విమ్మర్లకు ప్రోత్సాహం అందచేత…
స్విమ్మర్లకు మరింత ప్రోత్సాహం అందచేస్తాం….....
Read More
4వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
4వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-2
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-2
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-1
రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…Paper-1
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్(39) కు రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…
అనారోగ్యంతో బాదపడుతూ చికిత్స పోంది ఇటీవల కోలుకున్న గచ్చిబౌలికి చెందిన ప్రసాద్(39) కు రూ. 20 వేల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో అనా...
Read More
3వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
3వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
At Gachibowli stadium with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan…
At Gachibowli stadium with minister Srinivas Goud and cricketer Zaheer Khan…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
2వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
2వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమం…
ప్రతి శనివారం అన్నదాన కార్యక్రమంలో భాగంగా హ...
Read More
1వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది…
1వ శనివారం…కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుని ఆశీస్సులతో ప్రతి శనివారం నిర్వహించడం జరుగుతుంది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో హుడా కాలనీ లోని హో...
Read More
జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను సన్మానించడం జరిగింది…
జాతీయ ఈత పోటీలకు ఏంపికైన స్విమ్మర్లను సన్మానించడం జరిగింది…
జాతీయ క్రీడల్లో భాగంగా గుజరాత్ రాష్ర్టంలో న...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్తం 20 వేల రుపాయల నగదు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హోప్ ద్వారా చికిత్స నిమిత్...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…
Hope Foundation Chairman Konda Vijay Kumar’s Birthday Celebrations…
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….
National Sports day celebrations at Gachibowli stadium….
హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ కొండవిజయ్ అన్న గారికి...
Read More
మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం…
మట్టి వినాయుకుల పంపీణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయుకుల పం...
Read More
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం…
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి రూ 15 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం…
పెద్ద దిక్కును కోల్పోయిన కుటుంబానికి లయన్స...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం_Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం_Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుక...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం-Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం-Paper
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చ్చిబౌలి లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చ్చిబౌలి లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు అనారోగ్యంతో బాదపడుతున్న కుటుంబానికి రూ 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లు అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొని చందానగర్ లో పలువురికి చీరలు, గొడుగులతో పాటు చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగ్ లు అందచేత….
హోప్ ఫౌండేషన్ 7 వార్షికోత్సవం పురస్కరించుకొ...
Read More
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్వర్యంలో తిరంగా ర్యాలీ ఘనంగా నిర్వహించారు.
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా చందానగర్ స...
Read More
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ…
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే తిరంగా కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో జాతీయ జెండాల పంపిణీ…
ఆజాదీకా అమృత్ మహోత్సవాలలో భాగంగా హర్ ఘర్ పే ...
Read More
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారులకు గొడుగుల పంపీణీ…
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారులకు గొడుగుల పంపీణీ…
చందానగర్ ప్రాంతంలో వీధీ వ్యాపారం కొనసాగిస్...
Read More
కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ…
కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో గొడుగుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో కూకట్ పల్లి ప్రాంత...
Read More
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేత…
క్రీడాకారునికి ఉన్నత విద్యాకోసం హోప్ ఫౌండే...
Read More
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులను అందచేయడం జరిగింది.
స్ట్రీట్ వెండర్స్ సభ్యత్వం కోసం దరఖాస్తులన...
Read More
బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం అందచేత…
బిటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న కౌశిక్ వల్లభ్ కి 15000 రూపాయల ఆర్ధిక సహయం అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో...
Read More
వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది…
వివాహంకు సరిపడ బియ్యం అందచేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో వివాహం పురస్కరించ...
Read More
రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది…
రాష్ట్ర స్థాయి జూనియర్, సబ్ జూనియర్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది…
గచ్చిబౌలి స్డేడియం స్విమ్మింగ్ పూల్ లో నిర్...
Read More
చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతి వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది…
చందానగర్ హుడాకాలనీలో నిర్వహించిన మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతి వేడుకల్లో మహిళలకు చీరలను అందచేయడం జరిగింది…
మహత్మ బసవేశ్వర 889 జయంతిని పురస్కరించుకొని చం...
Read More
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు…
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక లోకానికి మే డే శుభాకాంక్షలు…
కరోనా పై పోరులో కవచాలై నిలుస్తున్న కార్మిక ...
Read More
రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి
రెండు కుటుంబాల మహిళలకు కుట్టు మెషీన్ లు పంపిణి
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యం లో కొండాపూర్ రాఘవేంద...
Read More
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొన...
Read More
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం పురస్కరించుకొన...
Read More
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం…
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు 10 వేల రూపాయల ప్రోత్సాహం…
క్రీడల్లో ఉత్సాహం చూపిస్తున్న చిన్నారులకు ...
Read More
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …
ఉత్తమ ఎన్జీవో గా హోప్ ఫౌండేషన్ …ప్రశంస పత్ర...
Read More
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ ఆద్యక్షునిగా అవార్డు పోందడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రబాద్ హోప్మరియు ...
Read More
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చిన్నారి చికిత్స నిమిత్తం లయన్స్ క్లబ్ ద్వా...
Read More
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలు అందజేత…
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని పలువురు వికాలాంగులకు బట్టలు అందజేత…
అంతర్జాతీయ వికాలాంగుల దినోత్సవం పురస్కరిం...
Read More
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను అందచేయడం జరిగింది.
బాటసారికి 1 నెల సరిపడ నిత్యవసర వస్తువులను హో...
Read More
News Paper_Disha
News Paper_Disha
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
News Paper_Nava Telangana
News Paper_Nava Telangana
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.
స్కూల్ బ్యాగుల పంపీణీ కార్యక్రమంకు లయన్స్ గవర్నర్ రామకృష్ణ రెడ్డి తో పాటు లయన్ ప్రముఖులు హజరుకావడం జరిగింది.
మా యెక్క లయన్స్ క్లభ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ఆద్వర...
Read More
News Paper_Disha
News Paper_Disha
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
News Paper_Namaste Telangana
News Paper_Namaste Telangana
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగులు అందజేత…
చిన్నారులకు స్కూల్ బ్యాగులు అందజేత…
బాలల దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిన్నారులక...
Read More
చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలు అందజేత…
చిన్నారికి స్కూల్ బ్యాగుతో పాటు పుస్తాకాలు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 5 వ తర...
Read More
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా సన్మానం…
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద...
Read More
News Paper_Andhraprabha
News Paper_Andhraprabha
హకీ సీనియర్, జూనియర్ మహిళలకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద...
Read More
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీంలకు ట్రాక్ సూట్లను అందజేత…
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ టీంలకు ట్రాక్ సూట్లను అందజేత…
జాతీయ హకీ టోర్నికి ఏంపికైన సీనియర్, జూనియర్ ...
Read More
కార్మికులకు గొడుగులు అందచేత…
కార్మికులకు గొడుగులు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా కార్మికులకు గొడుగులను ...
Read More
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియజేత…
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి శాసన సభ్యులు ఆరేకపూడీ గాంధీకి తెలియజేత…
వీధీ వ్యాపారుల సమస్యలను ప్రభుత్వ విప్, శేరి...
Read More
వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.10 వేలు అందజేత…
వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.10 వేలు అందజేత…
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Andhra Prabha
Paper News-Andhra Prabha
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Mana Telangana
Paper News-Mana Telangana
మియాపూర్ కి చెందిన శ్రీనివాస్ భార్య మంగదేవి...
Read More
Paper News-Eenadu
Paper News-Eenadu
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత...
Read More
అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులు అందజేత…
అన్నదాన కార్యక్రమం, మహిళలకు చీరలు, కార్మికులకు గొడుగులు అందజేత…
జన్మదినం పురస్కరించుకొని అన్నదాన కార్యక్ర...
Read More
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
8 సంవత్సరాల చిన్నారికి శస్త్ర చికిత్స నిమిత్తం 20,000 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
నా యెక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ప్రభుత్వ ...
Read More
3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేత…
3 వేల మట్టి వినాయక విగ్రహాలను అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో 3 వేల మట్టి వినాయక వ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంప...
Read More
మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం…
మట్టి వినాయక ప్రతిమల పంపీణీ కార్యక్రమం…
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయక ప్రతి...
Read More
స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి రూ.10 వేల ప్రోత్సహక బహుమతి అందజేత…
స్విమ్మింగ్ క్రీడాకారునికి రూ.10 వేల ప్రోత్సహక బహుమతి అందజేత…
స్పోర్ట్స్ ఆథారాటి ఆఫ్ ఇండియా ఆద్వర్యంలో ని...
Read More
కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…
కిక్ బాక్సింగ్ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ప్రోత్సహం…
గోవాలో ఈ నెల 26 వ తేదిన నిర్వహించే కిక్ బాక్సి...
Read More
హకీ క్రీడకారులకు హకీ బ్యాగ్ లు అందచేత…
హకీ క్రీడకారులకు హకీ బ్యాగ్ లు అందచేత…
హకీ క్రీడకారులకు హకీ లెజండ్ ముఖేష్ గారితో క...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైద్రాబాద్ హోప్ ద్వారా ఏలక్ర్టిక్ కుట్టు మిషన్ అందజేత…
ఉచితంగా ఏంతో మంది మహిళలకు కుట్టు శిక్షణ అంద...
Read More
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.3 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ.3 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ 3 వేల రూపాయల ఆర్థ...
Read More
సలీం కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
సలీం కుటుంబానికి రూ.10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
లింగంపల్లికి చెందిన నాయకుడు సలీం కుటుంబాని...
Read More
కళాకారులకు రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
కళాకారులకు రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
కళాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ 5 వేల ఆర్థ...
Read More
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి రూ. 8 వేల ఆర్థిక సహాయం…
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి రూ. 8 వేల ఆర్థిక సహాయం…
ఉన్నత విద్య కోసం విద్యార్థినికి హోప్ ఫౌండేష...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో పలువురు వైద్యులకు సన్మానం…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
రూ. 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలు అందజేత…
రూ. 10 నగదు ఆర్థిక సహాయం తో పాటు, 100 మహిళలకు చీరలు అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు నుక...
Read More
షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
షాబాద్ గ్రామంలో స్థానికులకు N95 మాస్క్ లతో పాటు ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో షాబాద్ గ్రామంలో స్...
Read More
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
శానిటేషన్ సిబ్బందికి N95 మాస్కులను అందచేయడం జ...
Read More
GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N95 మాస్కుల...
Read More
బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందజేత…
బదిరులకు 9 వేల నగదు సహాయం అందజేత…
నా యొక్క వివాహ దినోత్సవ పురస్కరించుకొని బది...
Read More
డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందజేత…
డాన్స్ మాస్టర్స్ అసోసియేషన్ కి కుట్టు మిషిన్లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేయుత డాన్స్ మాస్టర్స్...
Read More
ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత…
ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి “హోప్” చేయూత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేయుత డాన్స్ మాస్టర్స్...
Read More
క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులు అందజేత…
క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధి కోల్పోయిన కుటుంబానికి నగదు తో పాటు, నిత్యావసర వస్తువులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా క్యాంటీన్ నడుపుతూ ఉపాధ...
Read More
GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ల తో పాటు, సానిటీజర్, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా GHMC సిబ్బందికి N 95 మాస్క్ ...
Read More
ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కి N95 మస్కులతో పాటు Sanitizers, ఫేస్ షీల్డ్ లు అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పిజె...
Read More
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులు అందజేత…
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి అల్మారా తో పాటు మస్కులు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి...
Read More
షాబాద్ పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందజేత…
షాబాద్ పోలీస్ సిబ్బంది తో పాటు యువతకు కి N 95 మస్కులు, సానిటీజర్స్ అందజేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం….
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా భాజపా నేతలచే సన్మానం….
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయ...
Read More
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి చేయుత..
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి చేయుత..
అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుటుంబానికి హోప్ ఫ...
Read More
10 కుటుంబాలకు నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేత…
10 కుటుంబాలకు నెల సరిపడే నిత్యావసర వస్తువులను అందజేత…
లాక్ డౌన్ బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. నెల ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ సన్మానించడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయిన సందర్భంగా శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ సన్మానించడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం అయ...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం సందర్భంగా క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.
తెలంగాణ రాష్ట్ర హాకీ చైర్మైన్ గా నియామకం సందర్భంగా క్రీడ మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారిని మర్యాదపూర్వకంగా కలవడం జరిగింది.
హాకీ జాతీయ క్రీడాకారుడు, ట్రిపుల్ Olympian, హాకీ ర...
Read More
హాకీ క్రీడాకారులకు N95 మాస్క్ లు అందజేత…
హాకీ క్రీడాకారులకు N95 మాస్క్ లు అందజేత…
హాకీ క్రీడాకారులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా N95 మ...
Read More
పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లు అందజేత…
పలువురు కార్మికులకు మాస్క్ లు అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురు కార్మికుల...
Read More
ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆటో కార్మికునికి రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం అందజేత…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న ఆటో కార్మికునికి ...
Read More
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి సందర్భంగా పలువురు మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి సందర్భంగా పలువురు మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
మహాత్మ బసవేశ్వర జయంతి వేడుకల్లో ప్రభుత్వ వి...
Read More
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి సహాయం…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి సహాయం…
ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్న కుటుంబానికి హాప్ ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో  చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రం ప్రారంభం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో చందానగర్ లో ఏర్పాట...
Read More
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలకు మర్యాదపూర్వక సన్మానo…
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయలకు మర్యాదపూర్వక సన్మానo…
హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంకు విచ్చేసిన ప్రభుత...
Read More
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి Bags ని అందచేత…
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి జట్టు మహిళ టీం కి Bags ని అందచేత…
హాకీ రాష్ట్ర చాంపియన్ గా నిలిచిన రంగారెడ్డి...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థి లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున ర...
Read More
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఉత్తమ విద్యార్థికి రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ హోప్ తరుపున రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయ...
Read More
రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేత…
రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్స్ అందచేత…
మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన...
Read More
రక్తదాతలు కండి… ప్రాణాలు నిలపండి…
రక్తదాతలు కండి… ప్రాణాలు నిలపండి…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హాప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
100 మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
100 మహిళలకు చీరల పంపిణీ…
లయన్స్ క్లబ్ ఆ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు లయన్ న...
Read More
జాతీయ స్విమ్మర్ కి నగదు ప్రోత్సహం…
జాతీయ స్విమ్మర్ కి నగదు ప్రోత్సహం…
గచ్చిబౌలి GPRA కి చెందిన జాతీయ స్విమ్మర్ శశాంక...
Read More
10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
కిడ్నీ సమస్య తో భాద పడుతున్న మదీన గూడ నివాసి...
Read More
చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
చిన్నారులకు పోలియో చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
పల్స్ పోలియో కార్యక్రమంలో భాగంగా చిన్నారుల...
Read More
అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
అనారోగ్యంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న వ్యక్తికి హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
లింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన అజ్జు అనే వ్య...
Read More
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…
మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేయడం జరిగింది…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ సభ్యుడు తోప...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో Taranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో Taranagar లో ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహించడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలోTar...
Read More
చదువులో రాణిస్తున్న హిమాజ రెడ్డి కి 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
చదువులో రాణిస్తున్న హిమాజ రెడ్డి కి 10 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా గచ్చిబౌలి కి చెందిన మహ...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 5 వేల రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ 5 వేల రూపాయల ఆర్...
Read More
వరద బాధితునికి రూ. 5 వేల నగదు సహాయం…
వరద బాధితునికి రూ. 5 వేల నగదు సహాయం…
వరద బాధితునికి రూ 5 వేల నగదు సహాయం.....ఇటీవల కుర...
Read More
చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ…
చందానగర్ లో దుప్పట్ల పంపిణీ…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆద్వర్యంలో ...
Read More
రూ. 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం…
రూ. 5 వేల రూపాయల పెళ్లి సహాయం…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రూ 5 వ...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో స్థానిక మహిళకు కుట్టు మెషిన్ అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగా...
Read More
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 10 వేలు అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ , హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా రూ. 10 వేలు అందచేత…
పెదింటి అడ పిల్ల పెళ్లి కోసం సహాయం......లయన్స్ ...
Read More
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను అందచేత…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను అందచేత…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్లను విప్ అరేకపూడ...
Read More
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్ల పంపిణీ…
4 గురు మహిళలకు కుట్టు మెషిన్ల పంపిణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో 4 గురు మహిళలకు విప్ ...
Read More
రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.
రూ. 10 వేల ఆర్థిక సహాయం అందచేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ హోప్ ఆధ్వర్యంలో ...
Read More
చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమిత్తం 10 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
Chandanagar కు చెందిన చక్రవర్తి కి వైద్య ఖర్చుల నిమ...
Read More
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం…
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్రారంభం…
Nallagandla రవిందర్ రెడ్డి గార్డెన్ లో జాబ్ మేళా ప్...
Read More
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
శేరిలింగంపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన 4 మహిళలకు...
Read More
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో 5 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో 5 వేల రూపాయల సహాయం అందచేత…
తండ్రి లేని కుటుంబం అని తెలపడం తో హోప్ ఫౌండే...
Read More
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం, మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను అందచేత…
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ. 5 వేల ఆర్థిక సహాయం, మరో కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ ను అందచేత…
గుడిసె నిర్మాణం కోసం రూ 5 వేల ఆర్థిక సహాయం. మర...
Read More
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా విప్ గాంధీ గారి చేతుల మ...
Read More
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేలు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన కుటుంబానికి కుట్టు మిషిన్ తో పాటు, సోఫా కాలనీ కి చెందిన కుటుంబానికి రూ. 10 వేలు అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరే...
Read More
బాల కళాకారుణికి రూ. 10 వేల నగదు అందచేత…
బాల కళాకారుణికి రూ. 10 వేల నగదు అందచేత…
బాల కళాకారుణికి హోప్ ఫౌండేషన్ నగదు ప్రోత్సా...
Read More
జాతీయ క్రీడకారిణి జ్యోతికి రూ. 15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ క్రీడకారిణి జ్యోతికి రూ. 15 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ క్రీడ కారిణికి హోప్ ఫౌండేషన్ రూ.  15 వేల ...
Read More
కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందచేత…
కుట్టు మెషిన్ల తో పాటు పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులు అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్ అరేకపూడి గాంధీ, ఎమ్మెల్సీ నవీ...
Read More
గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
గోపన్నపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన రెండు కుటుంబాలకు కుట్టు మిషిన్లు అందచేత…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ...
Read More
Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple…
Saree distribution at Taranagar Tulja Bhavani Temple…
లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ హైదరాబాద్, హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ...
Read More
వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడం తో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీ…
వరద నీటి లో పుస్తకాలు తడిచిపోవడం తో పదవ తరగతి, ఇంటర్ కు చెందిన ( 6 గురు ) విద్యార్థులకు పుస్తకాల పంపిణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు పుస...
Read More
వివాహంకు రూ. 5 వేలు అందచేత…
వివాహంకు రూ. 5 వేలు అందచేత…
వివాహం కు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత. ప్రభుత్వ విప్ ...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
నల్లగండ్ల ప్రాంతానికి చెందిన సరస్వతి ఆసుపత...
Read More
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ…
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం పంపిణీ…
వరద బాధితులకు హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బియ్యం ప...
Read More
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన వేడుక…
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరేకపూడి గాంధీ జన్మదిన వేడుక…
ప్రభుత్వ విప్,శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరే...
Read More
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చేయూత…
వరద ముంపు ప్రాంతాల ప్రజలకు హోప్ ఫౌండేషన్ చే...
Read More
భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.
భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయక చర్యల్లో భాగంగా విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ తో కలిసి పాల్గొనడం జరిగింది.
మంగళవారం కురిసిన భారీ వర్షంలో చేపట్టిన సహాయ...
Read More
ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేత…
ప్రభుత్వ విప్, ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతుల మీదుగా కుట్టు మిషన్ అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్...
Read More
తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలు అందచేత…
తారనగర్ తుల్జాభవాని నూతన కమిటీని సన్మానించడంతో పాటు నీల్ కమల్ కుర్చీలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో తారనగర్ తుల్జాభవా...
Read More
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి చికిత్స నిమిత్తం రూ. 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
న్యూ హఫీజ్ పేట్ ప్రాంతానికి చెందిన సరిత అనా...
Read More
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం 10 వేల రూపాయలు అందచేత…
ఆసుపత్రి బిల్లు సహయార్థం హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వ...
Read More
ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారికి 5 వేల రూపాయల నగదు అందచేత…
ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న కూరగాయల వ్యాపారికి 5 వేల రూపాయల నగదు అందచేత…
కరోనా నేపద్యంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ...
Read More
పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులు, అందచేత…
పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు గొడుగులతో పాటు మాస్కులు, అందచేత…
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో పారిశుద్ధ్య కార్మి...
Read More
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కుట్టుమిషన్ అందచేత…
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు కుట్టుమిషన్ అందచేత…
మియపూర్ ప్రాంతానికి చెందిన మహిళకు హోప్ ఫౌండ...
Read More
కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది…
కుట్టు మెషీన్లను అందచేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ విప్ , ఎమ్...
Read More
రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం…
రక్తదాన శిబిరాన్ని ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే గాంధీ చేతులమీదుగా ప్రారంభం…
నా యొక్క జన్మదినం పురస్కరించుకొని ( 12 సెప్టె...
Read More
ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేత…
ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్థం రూ. 5 వేలు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఆసుపత్రి ఖర్చుల సహయార్...
Read More
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి రూ. 5 వేల నగదు ప్రోత్సాహం…
జాతీయ వాలీబాల్ క్రీడాకారునికి హోప్ ఫౌండేషన...
Read More
సేవారత్న పురస్కారం…
సేవారత్న పురస్కారం…
హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చేసిన సేవలను గుర్తిస్త...
Read More
విద్యార్థులకు గొడుగుల పంపీణీ…
విద్యార్థులకు గొడుగుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులకు గొడ...
Read More
పలు ప్రాంతాలలో మూడవ రోజు మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
పలు ప్రాంతాలలో మూడవ రోజు మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మూడవ రోజు తారానగర...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి విన...
Read More
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ గ్రామంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రంగారెడ్డి జిల్లా ...
Read More
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలువురికి మట్టి వి...
Read More
అందరి ఆశీర్వాదంతో ఐదో వసంతంలోకి హోప్ ఫౌండేషన్…
అందరి ఆశీర్వాదంతో ఐదో వసంతంలోకి హోప్ ఫౌండేషన్…
హోప్ ఫౌండేషన్ 10.08.2016 లో స్థాపించి నాలుగు సంవత్...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమం…
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో మెుక్కలు నాటే కార్యక్రమం…
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మంజీరా ఆద్వర్యంలో పారిక్ ప...
Read More
హరితహరం కార్యక్రమంలో మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.
హరితహరం కార్యక్రమంలో మెుక్కలు నాటడం జరిగింది.
నల్లగండ్ల హుడా పార్క్ లో శుక్రవారం నిర్వహిం...
Read More
వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహ...
Read More
పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
పేద దంపతుల కూతురు వివాహానికి రూ 5. వేల నగదు సహయం అందజేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పేద దంపతుల కూతురు వివా...
Read More
పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రమేశ్ కూతురు వివాహానికి సహయార్దం రూ. 5 వేల నగదు అందచేత…
పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగి రమేశ్ కూతురు వివాహానికి సహయార్దం రూ. 5 వేల నగదు అందచేత…
హోఫ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా పిజెఅర్ స్టేడియం అవుట్...
Read More
యువ క్రీడాకారునికి శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ తరుపున చిన్ని ప్రోత్సాహం…
యువ క్రీడాకారునికి శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ తరుపున చిన్ని ప్రోత్సాహం…
యువ క్రీడాకారునికి శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట...
Read More
మియాపూర్ పిఏనగర్ కు చెందిన విమలమ్మకు అసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 5 వేలు అందచేత…
మియాపూర్ పిఏనగర్ కు చెందిన విమలమ్మకు అసుపత్రి ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 5 వేలు అందచేత…
మియాపూర్ పిఏనగర్ కు చెందిన విమలమ్మ గత కొద్ద...
Read More
పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన హసీనాకు నగదు ప్రోత్సహకం…
పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన హసీనాకు నగదు ప్రోత్సహకం…
పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన ...
Read More
Hope Foundation handed over Rs. 5000/- Cheque…
Hope Foundation handed over Rs. 5000/- Cheque…
పదవ తరగతిలో ప్రతిభ చూపించి 10 జిపిఏ సాదించిన ...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు……
లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు……
లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు...... లయన్స్ క్లభ్ అఫ...
Read More
చందానగర్ పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న డాన్స్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది.
చందానగర్ పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న డాన్స్ పోటీలను ప్రారంభించడం జరిగింది.
చందానగర్ పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న...
Read More
రావూస్ స్కూల్ మియాపూర్ బ్రాంచ్ లో నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ ను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.
రావూస్ స్కూల్ మియాపూర్ బ్రాంచ్ లో నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ ను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.
రావూస్ స్కూల్ మియాపూర్ బ్రాంచ్ లో నిర్వహించ...
Read More
శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర్యంలో కుస్తీపోటీల కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం…
శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర్యంలో కుస్తీపోటీల కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం…
శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర...
Read More
అక్స్ ఫర్డ్ స్కూల్ 2 వ క్రీడాదినోత్సవంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరుకావడం జరిగింది…
అక్స్ ఫర్డ్ స్కూల్ 2 వ క్రీడాదినోత్సవంకు ముఖ్య అతిదిగా హజరుకావడం జరిగింది…
భెల్ గ్రౌండ్ లో నిర్వహించిన అక్స్ ఫర్డ్ స్కూ...
Read More
చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది.
చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది.
చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో శనివారం నిర్వ...
Read More
పల్స్ పోలీయే కార్యక్రమంలో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి మండల పరిదిలోని చిన్నారులకు పోలీయే చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
పల్స్ పోలీయే కార్యక్రమంలో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి మండల పరిదిలోని చిన్నారులకు పోలీయే చుక్కలు వేయడం జరిగింది…
పల్స్ పోలీయే కార్యక్రమంలో భాగంగా శేరిలింగం...
Read More
తెలంగాణ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్ లో పాల్గొనే రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్ సూట్లను అందచేత…
తెలంగాణ మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్ ఈవెంట్ లో పాల్గొనే రంగారెడ్డి మాస్టర్స్ అథ్లెట్స్ కి ట్రాక్ సూట్లను అందచేత…
గచ్చిబౌలి లో 18,19 న నిర్వహించే తెలంగాణ మాస్టర్...
Read More
మార్షల్ అర్ట్స్ లో రాణిస్తున్న డి. పూజితకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
మార్షల్ అర్ట్స్ లో రాణిస్తున్న డి. పూజితకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా మార్షల్ అర్ట్స్ లో రాణి...
Read More
32 వ సౌత్ ఇండియా అక్వాటిక్ ( స్విమ్మింగ్) పోటీల్లో విజేతలకు మెడళ్లతో పాటు కప్ అందచేత…
32 వ సౌత్ ఇండియా అక్వాటిక్ ( స్విమ్మింగ్) పోటీల్లో విజేతలకు మెడళ్లతో పాటు కప్ అందచేత…
గచ్చిబౌలి స్విమ్మింగ్ స్టేడియంలో నిర్వహిస్...
Read More
రోలర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారులకు సన్మానంతో పాటు మెమెంటోలు అందచేత…
రోలర్ స్కేటింగ్ క్రీడాకారులకు సన్మానంతో పాటు మెమెంటోలు అందచేత…
పిజెఅర్ స్టేడియంకు చెందిన రోలర్ స్కేటింగ్ క...
Read More
నాగార్జున గ్రామర్ స్కూల్ క్రీడ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…
నాగార్జున గ్రామర్ స్కూల్ క్రీడ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…
పిజెఅర్ స్టేడియంలో నిర్వహించిన నాగార్జున గ...
Read More
ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ అధ్యక్షుడుగా అవార్డును అందుకొవడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ అధ్యక్షుడుగా అవార్డును అందుకొవడం జరిగింది.
ఉత్తమ లయన్స్ క్లభ్ అధ్యక్షుడుగా అవార్డును అ...
Read More
చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
చదువులో రాణిస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ ఫౌండే...
Read More
రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలవడం జరిగింది…
రాష్ట్ర స్విమ్మింగ్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో కలవడం జరిగింది…
32 వ సౌత్ జోన్ స్విమ్మింగ్ పోటీలు జనవరి 3 నుండి ...
Read More
హోప్ పౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
హోప్ పౌండేషన్ ద్వారా క్రీడాకారులకు నగదు ప్రోత్సహం అందచేత…
హుడాకాలనీకి చెందిన క్రీడాకారులైన( అథ్లెట్స...
Read More
డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన చిన్నారులకు బహుమానం…
డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స్థానంలో నిలిచిన చిన్నారులకు బహుమానం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా డాన్స్ పోటీల్లో ప్రథమ స...
Read More
విద్యార్థులకు అల్ ఇన్ వన్, ఏగ్జామ్ ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.
విద్యార్థులకు అల్ ఇన్ వన్, ఏగ్జామ్ ప్యాడ్ లను అందచేయడం జరిగింది.
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అధ్య...
Read More
పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం రూ. 1,00,000 అందచేత….
పాఠశాలలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం రూ. 1,00,000 అందచేత….
షాబాద్ ప్రభుత్వ పాఠశాల 1992-93 బ్యాచ్ కు చెందిన వ...
Read More
పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ప్యాడ్ లు అందచేత…
పదవ తరగతి విద్యార్థులకు పరీక్ష ప్యాడ్ లు అందచేత…
హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా Shabad Govt School పదవ తరగతి విద్యా...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్ల అపర్ణ సరోవర్ లో జ్యూట్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్ల అపర్ణ సరోవర్ లో జ్యూట్ బ్యాగులను అందచేయడం జరిగింది.
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్ల అపర్ణ సర...
Read More
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మిత్రా అధ్వర్యంలో సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ కు కుట్టు మిషన్లను అందచేత….
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మిత్రా అధ్వర్యంలో సంకల్ప్ ఫౌండేషన్ కు కుట్టు మిషన్లను అందచేత….
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ మిత్రా అధ్వర్యంలో సంకల్ప్ ఫ...
Read More
క్రీడాకారునికి హోఫ్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ ప్రోత్సహం….
క్రీడాకారునికి హోఫ్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్లి స్పోర్ట్స్ క్లభ్ ప్రోత్సహం….
క్రీడాకారునికి హోఫ్ ఫౌండేషన్, శేరిలింగంపల్...
Read More
పారిశుద్ద్య కార్మికులకు పండ్లతో పాటు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది…
పారిశుద్ద్య కార్మికులకు పండ్లతో పాటు విద్యార్థులకు నోట్ పుస్తాకాలను అందచేయడం జరిగింది…
హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్...
Read More
తారానగర్ లో మహిళలకు హొప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బ్యాగుల పంపీణీ…
తారానగర్ లో మహిళలకు హొప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా బ్యాగుల పంపీణీ…
ప్లాస్టిక్ నివారణలో భాగంగా తారానగర్ లో మహిళ...
Read More
సెక్యూరిటి, పారిశుధ్ద్య, ఇతర కార్మికులకు బ్యాగులు, స్టీల్ వాటర్ బాటిళ్లు, స్వీట్లను అందచేయడం జరిగింది…
సెక్యూరిటి, పారిశుధ్ద్య, ఇతర కార్మికులకు బ్యాగులు, స్టీల్ వాటర్ బాటిళ్లు, స్వీట్లను అందచేయడం జరిగింది…
నా యెక్క కుమారుడు కొండ శ్రేయాన్స్ జన్మదినం ప...
Read More
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్వఛ్చ్ భారత్….
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో గాంధీ జయంతిని పురస్కరించుకొని స్వఛ్చ్ భారత్….
గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో గాంధీ జయంతిని పురస్కర...
Read More
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పోందిన యువతకు సన్మాన కార్యక్రమం…
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పోందిన యువతకు సన్మాన కార్యక్రమం…
చందానగర్ ఇన్ స్పెర్ ఇనిస్టిట్యూట్ లో శిక్షణ ...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…
జన్మదిన వేడుకులను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌం...
Read More
రక్తదానం చేసిన 104 దాతలకు ధన్యవాదములు…
రక్తదానం చేసిన 104 దాతలకు ధన్యవాదములు…
మనిషి మనుగడ సాధించాలంటే బాహ్య, అంతర్గతంగా అన...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో రక్తదాన శిబిరం…
జన్మదిన వేడుకులను పురస్కరించుకొని హోప్ ఫౌం...
Read More
ఆత్మీయుల అద్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు…
ఆత్మీయుల అద్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు…
ఆత్మీయుల అద్వర్యంలో జన్మదిన వేడుకలు. జన్మది...
Read More
అధ్యాపకులకు ఆత్మీయ సత్కారం …
అధ్యాపకులకు ఆత్మీయ సత్కారం …
జాతీయ ఉపాధ్యాయ దినోత్సవంను పురస్కరించుకోని...
Read More
ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు హోప్ చేయూత…
ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు హోప్ చేయూత…
ప్రభుత్వ పాఠాశాల విద్యార్థులకు హోప్ చేయూత... ...
Read More
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ…
మట్టి వినాయకుల పంపీణీ కార్యక్రమంలో భాగంగా మ...
Read More
మట్టి, ఆవుపేడతో తయారు చేసిన వినాయక ప్రతిమలు అందచేత…
మట్టి, ఆవుపేడతో తయారు చేసిన వినాయక ప్రతిమలు అందచేత…
మట్టి, ఆవుపేడతో తయారు చేసిన వినాయక ప్రతిమలను...
Read More
హోప్ పౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ పౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంపీణీ….
హోప్ పౌండేషన్ అద్వర్యంలో మట్టి వినాయకుల పంప...
Read More
పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థినికి రూ 10,000/- చెక్కు అందచేత…
పదవ తరగతిలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థినికి రూ 10,000/- చెక్కు అందచేత…
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ మిత్రా ఆద్వర్యం...
Read More
73 స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జాతీయ జెండా పండుగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…
73 స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా జాతీయ జెండా పండుగ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది…
73 స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా శేరిల...
Read More
టిఫిన్ సెంటర్ వ్యాపారి శ్రీనివాస్ దంపతులను హోప్ ఫౌండేషన్ తరుపున సన్మానం…
టిఫిన్ సెంటర్ వ్యాపారి శ్రీనివాస్ దంపతులను హోప్ ఫౌండేషన్ తరుపున సన్మానం…
పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వాడక...
Read More
హోప్ ఫౌండేషన్ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సంధర్బంగా…
హోప్ ఫౌండేషన్ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సంధర్బంగా…
హోప్ ఫౌండేషన్ 3 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ...
Read More
మహబుబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ప్రతిభ పురస్కరాలు అందచేత…
మహబుబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన పదవ తరగతి విద్యార్థులకు ప్రతిభ పురస్కరాలు అందచేత…
మహబుబ్ నగర్ జిల్లాకు చెందిన పదవ తరగతి విద్యా...
Read More
శివాజీనగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు బ్యాగ్ లను అందచేయడం జరిగింది…
శివాజీనగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు బ్యాగ్ లను అందచేయడం జరిగింది…
శివాజీనగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు ల...
Read More
పదవి విరమణ పోందిన నర్సింహ్మరెడ్డి దంపతులకు హోఫ్ ఫౌండేషన్ తరుపున సన్మానం చేయడం జరిగింది…
పదవి విరమణ పోందిన నర్సింహ్మరెడ్డి దంపతులకు హోఫ్ ఫౌండేషన్ తరుపున సన్మానం చేయడం జరిగింది…
శేరిలింగంపల్లి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఉపాద్యాయ ...
Read More
మదీనగూడ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పుస్తాకాలు అందచేత…
మదీనగూడ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు పుస్తాకాలు అందచేత…
ఏబివిపి చందానగర్ శాఖ ఆద్యక్శుడు విజయ్ కుమార...
Read More
డాక్టర్స్ డే ను పురస్కరించుకొని లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా, హోఫ్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో డాక్టర్లకు సన్మానం…
డాక్టర్స్ డే ను పురస్కరించుకొని లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా, హోఫ్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో డాక్టర్లకు సన్మానం…
డాక్టర్స్ డే ను పురస్కరించుకొని లయన్స్ క్లభ...
Read More
ఉత్తమ ఫలితాలు తీసుకువస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ పౌండేషన్ ధ్వారా పుస్తాకాలు, బ్యాగులు అందచేత…
ఉత్తమ ఫలితాలు తీసుకువస్తున్న చిన్నారులకు హోఫ్ పౌండేషన్ ధ్వారా పుస్తాకాలు, బ్యాగులు అందచేత…
ఓకవైపు క్రీడల్లో రాణిస్తూ, మరో వైపు విద్యా ప...
Read More
విద్యార్థులకు సేవ పట్ల అవగాహన కార్యక్రమం…
విద్యార్థులకు సేవ పట్ల అవగాహన కార్యక్రమం…
నల్లగండ్ల లోని Epistemo Global School లో నిర్వహించిన కార్య...
Read More
పాపిరెడ్డి కాలనీ కి చెందిన పలువురు విద్యార్థులకు బాగ్స్ తో పాటు, స్టీల్ వాటర్ Bottles అందచేత…
పాపిరెడ్డి కాలనీ కి చెందిన పలువురు విద్యార్థులకు బాగ్స్ తో పాటు, స్టీల్ వాటర్ Bottles అందచేత…
పాపిరెడ్డి కాలనీ కి చెందిన పలువురు విద్యార్...
Read More
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను పరిశుద్ధ కార్మికులతో కలిసి జరుపుకోవడం జరిగింది…
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను పరిశుద్ధ కార్మికులతో కలిసి జరుపుకోవడం జరిగింది…
💐💐💐💐 తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్ష...
Read More
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని…
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవం పురస్కరించుకొని…
Hope Foundation ఆద్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ ద...
Read More
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ మహేందర్ పదవి విరమణ…
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అసిస్టెంట్ సిటీ ప్లానర్ మహేందర్ పదవి విరమణ…
శేరిలింగంపల్లి జోనల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అసిస్ట...
Read More
నేను లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు అయ్యాక మియపూర్ లో మొదటి సమావేశం…..
నేను లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు అయ్యాక మియపూర్ లో మొదటి సమావేశం…..
నేను లయన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షుడు అయ్యాక మియపూర్ ...
Read More
నాటిక కళాకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధిగా హాజరు…
నాటిక కళాకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిధిగా హాజరు…
నాటిక కళాకారుల సన్మాన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అత...
Read More
చందానగర్ PJR స్టేడియం లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
చందానగర్ PJR స్టేడియం లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
చందానగర్ PJR స్టేడియం లో క్రీడాకారులు, చిన్నార...
Read More
మహాత్మా బస్వశ్వరుని జయంతి వేడుకలు…..పేద మహిళలకు చీరల పంపిణీ….
మహాత్మా బస్వశ్వరుని జయంతి వేడుకలు…..పేద మహిళలకు చీరల పంపిణీ….
మహాత్మా బస్వశ్వరుని జయంతి వేడుకలు..... పేద మహి...
Read More
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో May Day Celebrations…
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో May Day Celebrations…
హోప్ ఫౌండషన్ ఆధ్వర్యంలో State Bank Learning Centre lo May Day Celebrations.......
Read More
లయన్స్ క్లబ్ హైదరాబాద్ మిత్రా అధ్యక్షునిగా నియామకం…..
లయన్స్ క్లబ్ హైదరాబాద్ మిత్రా అధ్యక్షునిగా నియామకం…..
లయన్స్ క్లబ్ హైదరాబాద్ మిత్రా అధ్యక్షునిగా ...
Read More
Greater Hyderabad కమిషనర్ చేతుల మీదుగా సన్మానం …
Greater Hyderabad కమిషనర్ చేతుల మీదుగా సన్మానం …
గ్రేటర్ కమిషనర్ దాన కిషోర్ ఐ.ఏ.ఎస్, జోనల్ కమిష...
Read More
GACHIBOWLI STADIUM swimming pool ki Rs. 50 వేల రూపాయల విలువ గల స్విమ్మింగ్ సామగ్రిని అందచేత…
GACHIBOWLI STADIUM swimming pool ki Rs. 50 వేల రూపాయల విలువ గల స్విమ్మింగ్ సామగ్రిని అందచేత…
GACHIBOWLI STADIUM swimming pool ki swimming association nundi 50 వేల రూపాయల విలువ గల ...
Read More
గంగారాం చలివేంద్రం వద్ద మజ్జిగ పంపిణీ…..
గంగారాం చలివేంద్రం వద్ద మజ్జిగ పంపిణీ…..
GACHIBOWLI STADIUM swimming pool ki swimming association nundi 50 వేల రూపాయల విలువ గల ...
Read More
హాకీ వేసవి శిబిరం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం…
హాకీ వేసవి శిబిరం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం…
రంగారెడ్డి జిల్లా హయత్ నగర్ లో హాకీ వేసవి శి...
Read More
హాకీ క్రీడాకారులకు సన్మానం, ప్రోత్సహిస్తూ నగదును అందచేత…
హాకీ క్రీడాకారులకు సన్మానం, ప్రోత్సహిస్తూ నగదును అందచేత…
రంగారెడ్డి, ఖమ్మం, నిజామాబాద్ హాకీ క్రీడాకార...
Read More
గంగారాం బస్టాప్ లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
గంగారాం బస్టాప్ లో చలివేంద్రం ఏర్పాటు…
హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గంగారాం బస్టాప్ లో ...
Read More
PJR KABADDI Team మెంబెర్స్ కి Tracks అందచేత…
PJR KABADDI Team మెంబెర్స్ కి Tracks అందచేత…
5 వ ఇండియా, నేపాల్ స్పోర్ట్స్ సీరీస్ లో పాల్గొ...
Read More
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చందానగర్ సర్కిల్ 21 టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంకు వాటర్ కూలర్ అందచేత….
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చందానగర్ సర్కిల్ 21 టౌన్ ప్లానింగ్ విభాగంకు వాటర్ కూలర్ అందచేత….
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ చందానగర్ సర్కిల్ 21 టౌన్ ప్...
Read More