లయన్స్ క్లభ్ లో మరో మెట్టు……
లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అద్యక్షునిగా కొనసాగుతున్న నన్ను లయన్స్ క్లభ్ జోన్ చైర్మన్ గా నియమించారు.

What is your opinion?