వెస్ట్ జోన్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్ ఆద్యక్షుడు, ప్రముఖ సంఘ సేవకుడు, సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు మిరియాల రాఘవరావు 70 వ జన్మిదిన వేడుకల్లో పాల్గొని శుభాకాంక్షలు తెలియచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?