కళ్యాణ్ బుచ్చి జన్మదినం పురస్కరించుకొని చిరు సన్మానం. పలువురికి మాస్కులతో పాటు, శానిటైజర్ బాటిల్లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?