తెలంగాణ రాష్ట్ర సౌత్ జోన్ చాంపియన్ షిప్ – 2022 లో 11 గోల్డ్ , 12 సిల్వర్ , 16 బ్రౌంజ్ మెడల్స్ సాదించిన గచ్చిబౌలి స్మిమ్మర్లకు శుభాకాంక్షలు.

What is your opinion?