హోప్ ఫౌంఢేషన్ ద్వారా కొండాపూర్ అర్.టి.ఐ కార్యాలయంలో సిబ్బందికి గొడుగులు, మాస్కులు, శానిటైజర్ బాటిళ్లను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?