హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో బ్యాంకులలో పనిచేస్తున్న అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందికి గొడుగులతో పాటు మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?