హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో కూకట్ పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు మెట్రో స్టేషన్ వద్ద మాస్కులను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?