హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మాదాపూర్ హైటెక్ సిటి, చందానగర్ హుడా కాలనీలలో మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?