హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు బియ్యంతో పాటు నిత్యావసర సరుకుల పంపీణీ.

What is your opinion?