హోప్ ఫౌండేషన్ అధ్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు మాస్కులు, సానిటైజర్స్, గ్లౌజులను పంపీణీ జరిగింది.

What is your opinion?