కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో 100 రోజులు నిరంతరంగా సేవలు అందించిన సంధర్బంగా పలువురు మిత్రులు హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంలో అభినందనలు తెలుపడం జరిగింది.

What is your opinion?