హోప్ ఫౌండేషన్ ఆద్వర్యంలో పలువురికి మాస్కులు, సానిటైజర్స్ ల పంపీణీ.

What is your opinion?