డివిజన్ పరిధి లోని సరస్వతి విద్యా మందిర్ లో పదవ తరగతి విద్యార్థులకు హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో శేరిలింగంపల్లి MLA అరేకపూడి గాంధీ , కార్పొరేటర్ బొబ్బ నవత రెడ్డి చేతుల మీ అల్ ఇన్ వన్ పుస్తకాల పంపిణీ….

What is your opinion?