శేరిలింగంపల్లి గోపినగర్ లో నవయూగ యూత్ అద్వర్యంలో దంగల్ ( కుస్తీపోటీలు) కేంద్రం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగిింది.

What is your opinion?