శివాజీనగర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా,
హోఫ్ ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా బ్యాగ్ లను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?