పబ్లిక్ గార్డెన్, ఇందిరా ప్రియదర్శిని అడిటోరియంలో నిర్వహించనున్న ప్రతిభ పురస్కరాలు, ఉచిత వివహ పరిచయ వేదిక కార్యక్రమంకు అహ్వనం తెలిపిన రాష్ర్ట వీరశైవ లింగాయత్ – లింగ బలిజ సంఘం నిర్వహకులు

What is your opinion?