డాక్టర్స్ డే ను పురస్కరించుకొని లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ హైద్రాబాద్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా, హోఫ్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో డాక్టర్లకు సన్మానం…

What is your opinion?