జాతీయ కబడ్డీ జట్టుకు ఎంపికైన విద్యార్థినికి రూ. 5 వేల నగదు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?