చందానగర్ గౌతమ్ మాడల్ స్కూల్ లో శనివారం నిర్వహించిన సైన్స్ ఏగ్జిబిషన్ కార్యక్రమంను ముఖ్య అతిదిగా హజరై ప్రారంభించడం జరిగింది.

What is your opinion?