హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో జగద్గిరిగుట్ట, కూకట్ పల్లి ప్రాంతంలో పలువురికి గొడుగులతో పాటు మాస్కులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?