హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో శేరిలింగంపల్లిలో పలువురికి మాస్కులు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?