హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పలు కార్మికులకు మియాపూర్ లో నిత్యావసర వస్తువులను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?