హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో సోమవారం చందానగర్, హుడా కాలనీ ప్రాంతాలలో బియ్యం పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?