హోప్ ఫౌండేషన్, లయన్స్ క్లబ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అద్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకుల పంపీణీ.

What is your opinion?