హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద, చందానగర్, నల్లగండ్ల ప్రాంతాలలో బియ్యం, పప్పుతో పాటు, మాస్కులను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?