నారాయణపేట్ కలెక్టర్ దాసరి హరిచందన చేతుల మీదుగా “ఆశ” కార్యకర్తలకు వేతనాల పెంపు గొడుగులు, మాస్కుల పంపీణీ…

What is your opinion?