హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా 50 కుటుంబాలకు 5 కిలోల బియ్యం, 1 కీలో కందిపప్పు, 1 లీటర్ మంచి నూనెను  అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?