కరోనా లాక్ డౌన్ సమయంలో 100 రోజులు నిరంతరంగా సేవలు అందించిన సంధర్బంగా హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయంలో మిత్రుల చిరు సన్మానం.

What is your opinion?