లయన్స్ క్లభ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా, హోఫ్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో పలు కుటుంబాలకు బియ్యం, మాస్కులు అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?