లయన్స్ క్లబ్ అఫ్ శేరిలింగంపల్లి మిత్రా అద్యక్షుడు కొండ విజయ్ కుమార్ అద్వర్యంలో నల్లగండ్లలో పలువురి కి మాస్కులు, బియ్యం పంపిణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?