ప్రభుత్వ విప్, శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మేల్యే అరికెపూడి గాంధీ గారిని మార్యద పూర్వకంగా కలిసి హోప్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో యన్ 95 ఫిల్టర్ మాస్కులు, గొడుగులను అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?