గచ్చిబౌలి స్టేడియం వద్ద వలస కార్మికులకు బిస్కెట్ ప్యాకెట్లతో పాటు మంచినీటిని హోప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా అందచేయడం జరిగింది.

Posted by Konda Vijay Kumar on Thursday, 7 May 2020

What is your opinion?