తెలంగాణ హాకీ….నల్గొండ జిల్లా లో హాకీ సమ్మర్ క్యాంప్ ప్రారంభించడం జరిగింది.

What is your opinion?