అంత్యక్రియల నిర్వహణ కోసం 10 వేల రుపాయల ఆర్థిక సహయం అందచేసిన హోప్ ఫౌండేషన్ చైర్మెన్ కొండ విజయ్ కుమార్.

What is your opinion?