హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో గచ్చిబౌలి అంజయ్యనగర్, ఇందిరానగర్ లో కరోనా కట్టడిలో బాగంగా 500 మాస్కులను అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?