హోప్ ఫౌండేషన్ అధ్వర్యంలో మదీనగూడ, హోప్ ఫౌండేషన్ కార్యాలయం వద్ద 50 కుటుంబాలకు నిత్యావసర సరుకులతో పాటు మాస్కులు అందచేయటం జరిగింది.

What is your opinion?