వట్టి నాగులపల్లి లో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన డిడి స్పోర్ట్ కాంప్లెక్సు ( స్విమ్మింగ్ , బాస్కెట్ బాల్ , ఫూట్ బాల్ , బ్యాట్ మెంటన్ , అథ్లెట్స్ ) ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న జాతీయ అక్వాటిక్ ప్రతినిధులు , ఇతర ప్రముఖులకు 🙏🙏🙏

What is your opinion?