మహాత్మా బస్వశ్వరుని జయంతి వేడుకలు…..
పేద మహిళలకు చీరల పంపిణీ….
కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న MLA గాంధీ, కార్పొరేటర్లు బొబ్బ నవతా రెడ్డి, జగదీష్ గౌడ్, మేక రమేష్, సాయిబాబా లు……

What is your opinion?