పాపిరెడ్డి కాలనీ కి చెందిన పలువురు విద్యార్థులకు హోప్ ఫౌండేషన్ సభ్యుల చేతుల మీదుగా బాగ్స్ తో పాటు, స్టీల్ వాటర్ Bottles అందచేయడం జరిగింది.

What is your opinion?