హోప్ ఫౌండేషన్ అద్వర్యంలో పలు ప్రాంతాలలో బియ్యం ( సోనా మసూరి), మాస్కులు, సానిటైజర్లను పంపీణీ చేయడం జరిగింది.

What is your opinion?