గచ్చిబౌలి హాకీ స్టేడియం లో నిర్వహించిన ఒలంపిక్ రన్ లో పాల్గొనడం జరిగింది.

What is your opinion?